Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» SANAYİCİLER DİKKAT, SÜRE YIL SONUNDA BİTİYOR... (13.11.2023)

...» ÇALIŞANLARA BEYANNAME UYARISI!... (31.10.2023)

...» ENFLASYON DÜZELTMESİ GERÇEKTEN DAHA AZ VERGİ DEMEK MİDİR? (17.10.2023)

...» VERGİ DENETİMİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (17.10.2023)

...» MESLEKLERDE DEĞİŞİM, EĞİTİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... (03.08.2023)

...» ARTAN VERGİLER VE LAFFER EĞRİSİ (18.07.2023)

...» ŞİRKETLER İÇİN AİLE ANAYASASI (17.05.2023)

...» ÇALIŞANLARA YEMEK YARDIMINDA SON GELİŞMELER (17.11.2022)

...» YMM VECDİ BOLTEN'i Kaybettik. (08.10.2020)

...» 2018 HAZIRLIKLARI (15.12.2017)

...» 2017 HAZIRLIKLARI (30.12.2016)

...» BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR (03.02.2015)

...» Yeni Sanayi Sicil Tebliği (02.12.2014)

...» Yeniden Değerleme ve Enflasyon Düzeltmesi Yeni Yazı Taslağı (21.11.2014)

...» Borca Batık Bilançoları Düzeltelim (21.11.2014)

...» KDV GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (20.10.2014)

...» Son Torba Yasadan sonra A.Ş. lerde Bağımsız Temsilci ve sorumluluk(1) (08.10.2014)

...» Önceki Dönemden Devreden KDV ile KDV İadesi İlişkisi (02.09.2014)

...» Önceki Dönemden Devreden KDV ile KDV İadesi İlişkisi (25.08.2014)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları (16.07.2011)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir (16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları (16.07.2011)