Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

2018 HAZIRLIKLARI

 

2018 HAZIRLIKLARI
 
2018 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerken bazı konularda hatırlatmalar yapmak istiyoruz.
 
2018 yılında kullanacağınız defterlerinizi 31.12.2017 tarihine kadar notere onaylattırınız.
 
2018 yılında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçecek firmalar 31.12.2017’ye kadar gerekli hazırlık          ve müracaatlarını tamamlamalıdırlar.
 
E-tebligat müracaatlarınızı 31.12.2017 tarihine kadar tamamlayınız.
 
Envanter ve sayım işlemlerinizi miktarsal bazda 31.12.2017 tarihine kadar tamamlayınız.
 
Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince 2017 yılı için yayımlanan yeniden değerleme oranı  % 14,47          olarak uygulanacaktır.
 
İndirimli orana tabi işlemlerde iadeye konu edilmeyen kısım 2017 yılı için 10.000,00 TL. olarak                   uygulanacak olup, 2018 yılı için bu tutar 11.400,00 TL. olacaktır.
 
2017 yılı net aktif toplamı 8.011.000,00 TL.’ yi veya Net Satış toplamı 16.019.500,00 TL.’ yi aşan               gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Yeminli Mali Müşavir ile Tam               Tasdik Sözleşmesi imzalayabilirler. Tam Tasdik sözleşmesi için;
 
- Hadlerden birinin aşılmış olması sözleşme için yeterlidir,
- Sözleşme ile firmanın tüm yıl boyunca cari denetimi yapılarak olumsuzluklardan etkilenmesi önlenir,
- Belli hadleri aşan KDV, ÖTV ve Stopaj iadelerini almak ancak tam tasdik sözleşmesi ile mümkündür.
 
Gerek tam tasdik sözleşmesi, gerekse diğer konularda müşavirliğimizle iletişime geçebilir, sorunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
 
Mutlu yıllar dileriz.
 
 

YMM DENETİM KADROMUZ

 

Kemal TIĞOĞULLARI

Yön.Kur. Bşk.

Sorumlu Denetçi, YMM

Vecdi BOLTEN

Yön.Kur. Bşk. Yard.

Sorumlu Denetçi, YMM

Zafer ÜRKMEZ

Yön.Kur. Üyesi

Sorumlu Denetçi, YMM

Turan ATA

Ortak

Sorumlu Denetçi, YMM

Rahmi YILMAZ

Ortak

Sorumlu Denetçi, YMM

Ali Osman SEL

Ortak

Sorumlu Denetçi, YMM

Celal GÖKTAŞ

Ortak

Sorumlu Denetçi, YMM

Şahkan SALTIK

Ortak

Denetçi, YMM

Süleyman FİDAN

Ortak

Denetçi, YMM