Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

2017 HAZIRLIKLARI

                                                                                              2017 HAZIRLIKLARI

 

2017 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerken bazı konularda hatırlatmalar yapmak istiyoruz.
 
2017 yılında kullanacağınız defterlerinizi 31.12.2016 tarihine kadar notere onaylattırınız.
 
2017 yılında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçecek firmalar 31.12.2016’e kadar gerekli hazırlık ve müracaatlarını tamamlamalıdırlar.
 
E-tebligat müracaatlarınızı 31.12.2016 tarihine kadar tamamlayınız.
 
Envanter ve sayım işlemlerinizi miktarsal bazda 31.12.2016 tarihine kadar tamamlayınız.
 
Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince 2016 yılı için yayımlanan yeniden değerleme oranı     % 3,83 olarak uygulanacaktır.
 
İndirimli orana tabi işlemlerde iadeye konu edilmeyen kısım 2016 yılı için 20.600,00 TL. olarak uygulanacak olup, 2017 yılı için bu tutar 21.400,00 TL.  olacaktır.
 
2016 yılı net aktif toplamı 6.998.300,00 TL.’ yi veya Net Satış toplamı 13.994.500,00 TL.’ yi aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik Sözleşmesi imzalayabilirler. Tam Tasdik sözleşmesi için;
 
- Hadlerden birinin aşılmış olması sözleşme için yeterlidir,
 
- Sözleşme ile firmanın tüm yıl boyunca cari denetimi yapılarak olumsuzluklardan etkilenmesi önlenir,
 
- Belli hadleri aşan KDV, ÖTV ve Stopaj iadelerini almak ancak tam tasdik sözleşmesi ile mümkündür.
 
Gerek tam tasdik sözleşmesi, gerekse diğer konularda müşavirliğimizle iletişime geçebilir, sorunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
 
Mutlu yıllar dileriz.
 
                                                                         YMM DENETİM KADROMUZ
 
                                     Kemal TIĞOĞULLARI             Yön.Kur. Bşk.               Sorumlu Denetçi
                                     Vecdi BOLTEN                     Yön.Kur. Bşk. Yard.       Sorumlu Denetçi
                                     Zafer ÜRKMEZ                     Yön.Kur. Üyesi               Sorumlu Denetçi
                                     Cevdet AKÇAKOCA             Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                     Turan ATA                             Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                     Rahmi YILMAZ                     Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                    Ali Osman SEL                             Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                    Celal GÖKTAŞ                             Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                    Şahkan SALTIK                     Ortak                               Sorumlu Denetçi
                                    Süleyman FİDAN                     Ortak                               Sorumlu Denetçi