Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
Kemal TIĞOĞULLARI
Sorumlu Denetçi
Yönetim Kurulu Başkanı
Vecdi BOLTEN
Sorumlu Denetçi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zafer ÜRKMEZ
Sorumlu Denetçi
Yönetim Kurulu Üyesi