Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

ŞİRKET DENETÇİLERİ

 
Adı Soyadı
Ünvanı
1
Kemal TIĞOĞULLARI
Sorumlu Denetçi
2
Vecdi BOLTEN
Sorumlu Denetçi
3
Zafer ÜRKMEZ
Sorumlu Denetçi
4
Turan ATA
Sorumlu Denetçi
5
Rahmi YILMAZ
Sorumlu Denetçi
6
Ali Osman SEL
Sorumlu Denetçi
7
Celal GÖKTAŞ
Sorumlu Denetçi
8 Şahkan SALTIK Denetçi
9 Süleyman FİDAN

Denetçi