Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

ORTAK, DENETÇİ, YMM SÜLEYMAN FİDAN

ORTAK, DENETÇİ

YMM SÜLEYMAN FİDAN

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi            : Bursa, Mustafa Kemal Paşa – 02.03.1954

Medeni Durumu                     : Evli – 2 Çocuklu (Yetişkin)

Eğitim Durumu                      : Liseyi Bursa Atatürk Lisesinde okudu. 1979 yılında Ege Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, Muhasebe bölümünden mezun oldu.

 

MESLEKİ TECRÜBELERİ

Mesleğe 01.06.1979 tarihinde Serbest Muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 3568 Sayılı kanunla 13.06.1989 tarihinde başladığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini 31.12.1998 tarihine kadar sürdürdü.

1990 Yılında Odaların kurulması aşamasında Bursa SMMM Odasının kurucu sekreterliğinde (Yönetim Kurulu Üyeliğinde) ve Bursa SMMM Odası Oda disiplin kurulu üyeliğinde bulundu.

1998 yılı Eylül dönemi YMM yeterlilik sınavı sonucunda YMM ruhsatını alarak 01.01.1999 tarihi itibariyle YMM olarak çalışmaya başlamış olup halen YMM olarak çalışmaya devam etmektedir.

İki dönem (2011 – 2016 yılları arası) Bursa YMM Odasında Oda Saymanı olarak görev yaptı.

Bağımsız denetçilik sınavlarını KGK ‘nun sınavlarında tamamlayarak 2013 yılında bağımsız denetçi belgesini aldı.