Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

HAKKIMIZDA
          Durum Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2014 yılı içinde kurulmuş olmasına rağmen YMM ünvanla KGK belgeli denetçi ve SMMM ünvanlı çalışanları ve danışmanlardan oluşan kadrosu ile seçkin müşterilerine , vergi hukuku , mali mevzuat , ekonomi ve yatırım konularında danışmanlık , vergi , muhasebe denetimi , KGK ve EPDK kapsamında bağımsız denetim , yönetim muhasebesi , yönetim danışmanlığı , Yeminli Mali Müşavirlik ve tam tasdik hizmeti sunan bir kuruluştur.
         Durum Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. her biri en az 30 ila 50 yıllık mesleki tecrübeye sahip kurucu ortakları ve denetimli ekipleri ile güçlü şirketlere başarıyla hizmet vermekte ve başarı çıtasını yükseltmektedir.
         Saygılarımızla
        Durum Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş