Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

ORTAK, SORUMLU DENETÇİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YMM VECDİ BOLTEN

ORTAK, SORUMLU DENETÇİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

YMM VECDİ BOLTEN

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa – 15.04.1947
Medeni Durumu: Evli – 1 Çocuklu (yetişkin)
Askerlik Durumu: 03/1975 - 08/1976 Yedek Subay (Piyade Asteğmen-Teğmen) Sarıkamış/KARS
MESLEKİ TECRÜBELERİ
Bağımsız Denetçi: 2014
Yeminli Mali Müşavir: 18.04.2000 den bu yana halen faal
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: 13.06.1989 – 17.04.2000 Sınavıyla Yeminli Mali Müşavir
3568 Sayılı Kanun Öncesi Serbest Muhasebeci: 01.01.1986 – 12.06.1989
Ya-Sa Petrol San.ve Tic.A.Ş.’de Genel Müdür: 01.05.1981 – 31.12.1985
Yaysan Yay Sanayi A.Ş.’de Muhasebe ve Mali İşler Müdürü: 01.08.1977 – 31.03.1981
Serbest Muhasebecilik: 01.01.1974 – 31.12.1974
Sezai Ömer YENİDOĞAN Şahıs Firması Muhasebeci: 01.04.1970 – 31.12.1973
BETİK Bursa Esnaf Teşkilatı İstihlak Kooperatifi Muhasebeci: 01.01.1969 – 31.03.1970
BUBEL Bursa Belediyesi Memur ve Hizmetleri İstihlak Kooperatifi: 05.12.1967 – 31 12 1968
Muhasebe Yardımcılığı: (Bir özel firmada muhasebeci nezaretinde 10.05.1965 – 31.05.1967
Serbest Muhasebeci yanında: 01.09.1961 – 30.04.1965
EĞİTİM DURUMU
Lisans Üstü: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun gözetiminde “Meslek Mensupları Geçiş Dönemi Eğitim Programı” çerçevesinde, Denetim, Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konusunda. 22.02.2013 – 23.03.2013
Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – İşletme Muhasebe Bölümü 1966 – 1974
Lise: Bursa ticaret Lisesi 1961 – 1965 Orta Okul: Bursa Ticaret Orta Okulu 1958 – 1961